Virksomhedsmassage

Virksomheds-massage

Dette gøres via en bruttoordning, hvor det bliver trukket over lønnen.

Firmamassagen vil foregå på virksomhedens matrikel  i arbejdstiden. Det vil give de ansatte mulighed for at forebygge og rette op på de symptomer, der evt. måtte være, inden de bliver for alvorlige. Det kan f.eks. gå udover arbejdsindsatsen eller resulterer i sygemeldinger – og i værste tilfælde langtidssygemeldinger.

Udgiften betales helt eller delvis af arbejdsgiver.

Massagens gavnlige virkning er videnskabelig undersøgt, og medarbejderens gevinst gavner i høj grad virksomheden. Min erfaring er, at alle bliver glade for ordningen på den ene eller anden måde.

Medarbejderens udbytte: 

  • afhjælper muskelsmerter
  • mindre stress og angst (cortisol mængden reduceres, blodtryk falder, aggressiv opførsel
    reduceres)
  • immunsystemet styrkes (antal naturlige dræberceller øges, velvære hormoner og
    ocratioxinniveau øges)

Virksomhedens udbytte:

  • effektive medarbejdere (løser opgaver hurtigere og bedre efter massagen)
  • sygefraværet falder (immunsystemet styrkes)
  • glade medarbejdere (færre muskelsmerter, velværehormonniveauet stiger)